Categorie


Korda Slow Sinking IB Corn Yellow
Korda Slow Sinking IB Corn Yellow

Mais finto ad affondamento lento, giallo aromatizzato alla frutta.

EUR 3,70
Korda Slow Sinking Dumbell
Korda Slow Sinking Dumbell

Dumbell ad affondamento lento in 8 versioni differenti

EUR 3,70
Korda Pop Up Corn
Korda Pop Up Corn

Mais Pop Up aromatizzato in 4 versioni differenti

EUR 3,70